Politica de Confidentialitate

I. Datele de contact ale Operatorului sunt cele mentionate in preambul.

II. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt:

III. Datele cu caracter personal pe care le utilizăm sunt prenume si nume, semnatura, adresa de e-mail, functie, numar de telefon si orice alte date de identificare devenite disponibile Operatorului pe durata Contractului sau Contractelor.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal , criteriile utilizate pentru a stabili perioada de stocare a datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrarii precum și destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrarii datelor cu caracter personal, sunt:

 • a) Executarea Contractului/ Contractelor.
  Criteriile utilizate sunt durata Contractului/Contractelor si o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului (legislatia aplicabila si termenele de prescriptie a drepturilor la actiune). Temeiul juridic îl reprezintă interesul legitim al Operatorului de a comunica cu reprezentantii Clientului (art. 6, alin. 1, lit.f din Regulamentul UE nr. 679/2016.
 • b) Furnizarea de informatii catre diverse institutii, autoritati publice si pastrare.
  Criteriile utilizate sunt durata Contractului/Contractelor si o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului (legislatia aplicabila si termenele de prescriptie a drepturilor la actiune). Temeiul juridic îl reprezintă îndeplinirea unei obligatii legale a Operatorului (art. 6, alin. 1, lit.c din Regulamentul UE nr. 679/2016). Categoriile de destinatari ai prelucrarii datelor sunt instituții și/sau autorități publice.
 • c) Recuperare creante, echipamente, solutionarea altor aspecte judiciare derivate din Contract/ Contracte și audit.
  Criteriile utilizate sunt durata Contractului/ Contractelor/ si o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului (legislatia aplicabila si termenele de prescriptie a drepturilor la actiune). Temeiul juridic îl reprezintă interesul legitim al Operatorului de a exercita si apara diferite cereri/actiuni la instantele de judecata si alte entitati, conform legii (art. 6, alin. 1, lit. f din Regulamentul UE nr. 679/2016). Categoriile de destinatari ai prelucrării datelor sunt instante de judecata, organe de arbitraj, profesionisti in aria insolventei/ falimentului, executori judecatoresti, societati de recuperare creante/debite, avocati, traducatori, experti, mediatori, institutii de credit, institutii publice, auditori.

 

IV. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoana vizată (persoana fizica), aveti urmatoarele drepturi, conform Regulamentului UE nr. 679/2016.

a) Dreptul de acces (art. 15 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Puteti obtine de la noi o confirmare ca prelucram ori nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, veti avea acces la respectivele date.

b) Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal (art. 16 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveti dreptul de a obtine de la noi rectificarea și completarea datelor cu caracter personal inexacte.

c) Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (art. 17 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveti dreptul de a obtine din partea noastră (Operatorului) stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri justificate, in condițiile în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, sau în condițiile în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveti dreptul de a obtine de la noi restrictionarea prelucrarii daca dumneavoastră va exercitati dreptul la opozitie, pe durata verificarii de catre noi a exactitatii datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, daca prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utlizarii acestora.

e)Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal (art. 20 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveti dreptul de a obtine de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu character personal care va privesc si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator.

f) Dreptul la opozitie (art. 21 din Regulamentul UE nr.679/2016).

  Va puteti opune oricand prelucrarea este necesara:
 • - pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri;
 • - pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct;

g) Dreptul de retragere oricand a consimtamantului

Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor bazate pe consimtamant.

h) Dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere

Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. 0318.059.211, 0318.059.212, fax 0318.059.602.

V. Aspecte importante privind drepturile dumneavoastra

a) termenul de raspuns la cererile dumneavoastra

Termenul standard de raspuns este de o luna de la primirea cererii; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna.

b) restricționarea accesului

In anumite situatii, este posibil să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. Intr-un astfel de caz, vă vom comunica motivul acestui refuz.

c) imposibilitatea identificării

In anumite cazuri, este posibil să nu vă putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. In astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu aceasta secțiune, cu exceptia cazului în care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permită sa va identificam.

Va vom informa si vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

d) exercitarea drepturilor dumneavoastra

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin modalitatile prevazute la art. II (email, fax, posta).

VI. Daca Operatorul va trece printr-o procedura de reorganizare ori vanzare catre alte entitati, datele dumneavoastră vor fi comunicate catre respectivele entitati, conform legii.